Biografie

Nederlands  – Engels

Jan van Lokhorst

Volgde de “Hogeschool voor Beeldende Kunst” te Amsterdam (Rietveld Academie). Afgestudeerd (1981) aan de Academie voor Beeldende Vorming te Amsterdam.

Woont en werkt sinds 1981 te Gouda. Ontving in 1984 de tweejaarlijkse kunstprijs van de stad Gouda.

Exposeerde in diverse musea in nederland, waaronder Museum Jan van der Togt in Amstelveen, waar het boek “Jan van Lokhorst, 20 jaar schilderen” werd gepresenteerd (2003). Daarnaast exposeert hij in galeries in binnen- en buitenland.

Diverse aansprekende werken in opdracht uitgevoerd. Ontwierp o.a. het kerkraam voor de Oostpoort in Gouda, en decoreerde een nieuw schip van Norfolkline. Van Lokhorst ontving opdrachten van de ministeries van Buitenlandse-, Economische- en Sociale Zaken.

Maakt voornamelijk olieverfschilderijen, werken in gemengde techniek, en polycarbonaat panelen.

Kunstenaar Jan van Lokhorst (1954, Middelharnis, Holland) woont en werkt in Gouda en Aunay en Bazois in Frankijk. Opvallend in zijn schilderijen is het kleurgebruik en de lijnvoering. Ze zijn voor de kenner gelijk als het werk van Jan van Lokhorst te herkennen.

 

De kleuren en lijnen zijn intuïtief en gevoelsmatig gekozen en je kunt dan ook spreken van een grote mate van expressie in zijn schilderijen. Van Lokhorst is een expressionistische schilder pur sang. Hij houdt van de materie, de verf, vaak direkt uit de tube, met paletmes of met de handen opgebracht.

 

De schilderijen ontstaan meestal vanuit de abstractie. Er worden eerst grote kleurvlakken opgezet. Als de compositie en kleurenspel bevallen komt daaroverheen de tekening. Dan begint het proces van weghalen en overschilderen. Net zo lang tot het schilderij bevalt en af is.

 

Het “(abstract)expressionisme” van met name Willem de Kooning, maar ook de COBRA kunstenaars Karel Appel, Asger Jørn en Kees van Bohemen hebben grote invloed gehad op het werk van Jan van Lokhorst. Toch is zijn werk lyrischer. Het is zelfs zo dat hij van binnen muziek hoort tijdens het schilderen. Ook is de improvisatie, het steeds veranderen, net zolang tot het gevoel goed is, belangrijk. Het “jezelf in het schilderij schilderen”.

 

Jan van Lokhorst heeft dan ook grote affiniteit met muziek en voelt een band met de muzikanten die dat maken, hetgeen dan ook weer verbeeld wordt op zijn schilderijen. Na een periode van tamelijk abstract werk met “figuur/compositie” als onderwerp zijn er de laatste jaren steeds meer mensfiguren, muzikanten en vooral wilde dieren te herkennen in de schilderijen. Zo is er in het werk van Jan van Lokhorst de afgelopen 35 jaar steeds een wisselwerking tussen-en ook combinatie van abstractie ( in verf en kleur) en figuratie (mens en dier) te zien.

Schilder Jan van Lokhorst
Jan van Lokhorst

Jan van Lokhorst attended the Art Academy in Amsterdam (Rietveld Academy) from which he graduated in 1981.

 

He has lived and worked in Gouda since 1981. In 1984 he was awarded the biennial Prize for the Arts of the City of Gouda.

 

Jan exhibited in numerous museums in the Netherlands. Among these Museum Jan van der Togt in Amstelveen where the book “Jan van Lokhorst, 20 jaar schilderen” (20 years of painting) was presented. Apart from the Netherlands Jan held expositions in art galleries both at home and abroad.

 

Several appealing commissioned assignments were realized. He designed a church window for the Oostpoort in Gouda and decorated a new Norfolk Line ferry. He also received assignments from Dutch Foreign Ministry, the Ministry of Economic Affairs and the Ministry of Social Affairs.

 

Jan van Lokhorst predominantly works with oil paint, paintings in mixed techniques as well as polycarbonate panels.

Artist Jan van Lokhorst (1954, born in Middelharnis, Holland) lives and works in Gouda and in Aunay en Bazois in France. Distinctive features of his paintings are the use of colours and lines. For the true connoisseur elements instantly recognisable as work by Jan van Lokhorst.

 

The colours and lines are chosen intuitively and emotionally. As a result, one can rightly speak of a considerable amount of expression in his works. Van Lokhorst is an expressionist painter pur sang. He truly appreciates the materials he works with; paint – not seldom straight from the tube – applied with palette knife or bare hands.

 

The paintings typically originate ‘out of the abstraction’. First, major colour areas are applied. When the composition and the colours are to the artist’s liking, this then is topped by the drawing. Then the process of taking away and repainting will start; a process that lasts until the painting is fully satisfying and considered completed.

 

The “(abstract) expressionism” of Willem de Kooning in particular, as well as COBRA artists Karel Appel, Asger Jørn and Kees van Bohemen have all considerably influenced Jan van Lokhorst’s work. Yet his work is more lyrical. He even hears music ‘within’ when painting. Also improvisation – the prolonged reworking until full satisfaction is sensed – is quintessential. In other words: characteristically ‘painting the self in the painting’.

 

Jan van Lokhorst does cherish deep affinity with music and feels connected to musicians making it. This then in turn is depicted in his paintings. After a period of fairly abstract work featuring “figure/composition” themes, in more recent years more human forms, musicians and especially animals are recognizable in his paintings. Consequently, the last 35 years of Jan van Lokhorst’s oeuvre have displayed an interplay between – and combination of – abstraction (in paint and colour) and figuration (man and animal).

Schilder Jan van Lokhorst
handtekening Jan van Lokhorst